THE TEACHER/ NHÀ GIÁO

Directors/ Đạo diễn: Jan Hřebejk
Screenwriter/ Kịch bản: Petr Jarchovský
Cast/ Diễn viên: Zuzana Mauréry, Peter Bebjak, Zuzana Konečná, Csongor Kassai
Director of Photography/ Quay phim: Martin Žiaran
Genre/ Thể loại: Drama/ Tâm lý
Released/ Năm công chiếu: 2016

Awards: Karlovy Vary International Film Festival 2016 (Best Actress Award)

The Teacher at festivals

2017:

 • Belgrade International Film Festival
 • Glasgow Film Festival
 • Czech Film Carnival
 • Bengaluru International Film Festival
 • Trieste Film Festival
 • Geneva International Independent Film Festival
 • Chennai International Film Festival
 • Palm Springs International Film Festival

2016:

 • International Film Festival of Kerala
 • Dubai International Film Festival
 • Tbilisi International Film Festival
 • Singapore International Film Festival
 • Cairo International Film Festival
 • Gijon Film Festival
 • Ljubljana International Film Festival
 • Chicago International Film Festival
 • Warsaw Film Festival
 • Tokyo International Film Festival
 • Busan International Film Festival
 • Vancouver International Film Festival
 • Hamptons International Film Festival
 • Batumi International Film Festival
 • Helsinki International Film Festival
 • Oostende Film Festival
 • Karlovy Vary International Film Festival (World Premiere)

Since the arrival of the new teacher, Maria Drazdechova, to a Bratislava suburban school in the year of 1983, life has turned upside down for students and parents. The convincement of the teacher’s corrupted behaviour and one of the students’ suicide attempt that could be related to that matter, makes the school Principal call the students’ parents for an urgent meeting that will suddenly put the future of all the families at stake. They are asked to sign a petition to move Miss Drazdechova out of the school. The teacher’s high connections within the Communist Party makes everyone feel threatened, but at his point they have no choice but to make a decision: will they dare to go against Miss Drazdechova and stand up for what they believe in at any risk, or will they just remain silent and let things be?

Giải thưởng: Liên hoan phim Quốc tế Karlovy Vary 2016 (Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất)

Phim Giáo viên tại các liên hoan
Năm 2017:

 •  Liên hoan phim quốc tế Belgrade
 •  Liên hoan phim Glasgow
 •  Liên hoan phim Séc
 •  Liên hoan phim quốc tế Bengaluru
 •  Liên hoan phim Triest
 •  Liên hoan phim độc lập quốc tế Geneva
 •  Liên hoan phim quốc tế Chennai
 •  Liên hoan phim quốc tế Palm Springs

 Năm 2016:

 •  Liên hoan phim quốc tế Kerala
 •  Liên hoan phim quốc tế Dubai
 •  Liên hoan phim quốc tế Tbilisi
 •  Liên hoan phim quốc tế Singapore
 •  Liên hoan phim quốc tế Cairo
 •  Liên hoan phim Gijon
 •  Liên hoan phim quốc tế Ljubljana
 •  Liên hoan phim quốc tế Chicago
 •  Liên hoan phim Warsaw
 •  Liên hoan phim quốc tế Tokyo
 •  Liên hoan phim quốc tế Busan
 •  Liên hoan phim quốc tế Vancouver
 •  Liên hoan phim quốc tế Hamptons
 •  Liên hoan phim quốc tế Batumi
 •  Liên hoan phim quốc tế Helsinki
 •  Liên hoan phim Oostende
 •  Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary (World Premiere)

Kể từ khi người giáo viên mới, Maria Drazdechova về trường học ở ngoại ô Bratislava vào năm 1983, cuộc sống của học sinh và phụ huynh đã bị đảo lộn. Việc thuyết phục mọi người về hành vi sai trái của giáo viên và ý định tự sát của một trong các học sinh có thể liên quan đến người giáo viên mới khiến Hiệu trưởng phải triệu tập một cuộc họp phụ huynh học sinh khẩn cấp, mà có thể sẽ đột ngột đe doạ tương lai của các gia đình. Họ được yêu cầu ký tên vào đơn thỉnh cầu cho cô Drazdechova ra khỏi trường. Mối quan hệ của giáo viên này với Đảng Cộng sản làm cho mọi người cảm thấy bị đe doạ, nhưng tại thời điểm đó họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra quyết định: liệu họ có dám chống lại cô Drazdechova và chấp nhận rủi ro để đứng lên vì điều mình tin hay họ sẽ chỉ giữ im lặng và để mặc cho mọi thứ như vậy?