Notes on Blindness/Nhật ký trong bóng tối

Director/ Đạo diễn: PETER MIDDLETON & JAMES SPINNEY
Screenwriter/ Kịch bản:
Cast/ Diễn viên: DAN SKINNER, SIMONE KIRBY
Genre/ Thể loại: Drama/ Chính kịch
Released/ Năm công chiếu: 2016

In 1983, after decades of steady deterioration, writer and theologian John Hull became totally blind. To help him make sense of the upheaval in his life, he began documenting his experiences on audio cassette. Drawing on John’s original recordings, Notes on Blindness is a poetic account of loss, rebirth and renewal, and the discovery of ‘a world beyond sight’. Following on from the Emmy Award-winning short film of the same name, NOTES ON BLINDNESS premiered at the Sundance Film Festival 2016 and won the Special Jury Prize at San Francisco International Film Festival. It is an ambitious and groundbreaking work, both affecting and innovative – and one of the most essential British documentaries of the year.

Vào năm 1983, sau hàng chục năm sức khỏe dần suy yếu, nhà văn và nhà thần học John Hull đã hoàn toàn bị mù lòa. Để giúp bản thân nắm bắt được những biến động trong cuộc sống, ông đã bắt đầu ghi lại những trải nghiệm của mình vào băng cassette. Dựa trên chất liệu là những cuốn băng ghi âm gốc của John, bộ phim Nhật ký trong bóng tối là những ghi chép đầy thi vị của sự mất mát, tái sinh, phục hồi và khám phá về “một thế giới vượt ra khỏi tầm mắt”. Bộ phim được thực hiện tiếp sau thành công của bộ phim ngắn cùng tên đã giành giải thưởng Emmy và được công chiếu lần đầu tại Liên hoan Phim Sundance 2016 cũng như đã giành chiến thắng giải thưởng Special Jury tại Liên hoan Phim quốc tế San Francisco. Đây là một tác phẩm đầy tham vọng và đột phá, có sức ảnh hưởng và thể hiện sự sáng tạo – đồng thời là một trong những bộ phim tài liệu quan trọng nhất của Anh trong năm.