NICE PEOPLE/Người tốt

Director/ Đạo diễn: Karin af Klintberg, Anders Helgeson
Screenwriter/ Kịch bản: Filip Hammar, Fredrik Wikingsson, Karin af Klintberg, Anders Helgeson
Cast/ Diễn viên: Filip Hammar, Fredrik Wikingsson, Ahmed Hussein Abdihakiin Mohamed Abdisalam etc
Director of photography/ Quay phim: Simon Rudholm, Erik Persson, Erik Vallsten.
Genre/ Thể loại: Documentary/ Tài liệu
Released/ Năm công chiếu: 2015

A group of young men who fled the war in Somalia have ended up in a rural town in Sweden where integration is tough. Something needs to be done. Local entrepreneur Patrik Andersson gets an idea, why not use sport as a bridge to get people closer to each other? The goal: to create the first ever Somali national team in bandy and make it to the World Championship in Siberia. This is a story about racism and fear, but it’s also about bravery and doing something that hasn’t been done before.

  • Filip Hammar & Fredrik Wikingsson Stillbildsfoto: Skogkvist
  • Patrik Andersson Stillbildsfoto: Skogkvist
  • Stillbildsfoto: Henrik Hansson/Fotograf Hasse Eriksson AB.
  • Det somaliska bandylandslaget tillsammans med Filip Hammar och Fredrik Wikingsson. Stillbildsfoto: Skogkvist.

Một nhóm thanh niên trẻ trốn chạy khỏi chiến tranh ở Somali và dừng bước tại một thị trấn nông thôn Thụy Điển, nơi mà sự hòa nhập của họ không hề dễ dàng. Khi nhận thấy cần phải làm một điều gì đó, doanh nhân địa phương Patrik Andersson đã nảy ra một ý tưởng: tại sao lại không dùng thể thao làm cầu nối để giúp mọi người gần gũi với nhau hơn? Mục tiêu: thành lập đội tuyển quốc gia môn khúc côn cầu trên băng đầu tiên của Somali và đưa đội tuyển tới Giải Vô địch Thế giới tại Siberia. Đây là một câu chuyện về sự phân biệt chủng tộc và nỗi sợ hãi, nhưng nó cũng là câu chuyện về sự dũng cảm dám làm những điều mà chưa từng có ai làm trước đây.