LITTLE WING/Đôi cánh nhỏ

Director & Screenwriter/ Đạo diễn & Kịch bản: Selma Vilhunen
Cinematographer: Tuomo Hutri
Cast/ Diễn viên: Linnea Skog, Paula Vesala, Lauri Maijala, Santtu Karvonen, Outi Mäenpää
Genre/ Thể loại: Drama/ Tâm lý
Released/ Năm công chiếu: 2016

Varpu, a 12-year-old girl, has no father and her mother acts rather like a younger sister. Her childhood turned into adulthood by force. One night, she has enough of her riding buddies, of her mother, of making up stories at each question about her father. Varpu has a stolen car and her father’s name. She decides to drive up north to reach a place where unexpected truth unravels. An ultimate burden will change forever the lives of Varpu, her mother and her father.

Varpu, một cô gái 12 tuổi, không có cha và mẹ cô hành xử như một cô em gái. Tuổi thơ ấu của cô bị buộc phải biến thành tuổi trưởng thành. Một đêm cô thấy chán các bạn mình, chán mẹ mình và cảnh bịa chuyện trước mỗi câu hỏi về cha. Varpu có một chiếc ô tô đánh cắp được và tên của cha. Cô quyết định lái xe lên phía bắc để đến một nơi mà sự thật bất ngờ được làm sáng tỏ. Gánh nặng cuối cùng sẽ mãi thay đổi cuộc sống của Varpu, mẹ và cha cô.