Launching the writing contest about Europe/Phát động Cuộc thi Viết “Bạn hiểu và biết gì về châu Âu”

Brussels Capital (Belgium) is among three European cities for the winning prizes/ Thủ đô Brucxen là một trong 3 điểm đến của 3 giải thưởng chính của cuộc thi

Launching: Writing Essay Contest “What you know and understand about Europe, write it down and win a trip to fascinating European cities”

Phát động Cuộc thi Viết “Bạn hiểu và biết gì về châu Âu, hãy viết ra và giành một chuyến đi tới những thủ đô tuyệt đẹp của châu Âu.”

2017 marks the 60th anniversary of the signing of Treaties of Rome, the founding charter of what has become the European Union. For 60 years, the EU members have enjoyed unprecedented peace, prosperity and stability, and carried their integration to hitherto unseen levels.

The signature of the Treaties of Rome on 25 March 1957 created a European family. While remaining diverse in culture, language and traditions, the unity is based on common values: freedom, democracy, the rule of law, respect for human rights, and equality.

On this occasion, the Delegation of the European Union to Viet Nam, in collaboration with the Sinh Vien Newspaper (Students), organises an essay writing contest entitled “What you know and understand about Europe, write it down and win a trip to fascinating European cities”

The contest is an initiative, targeting all Vietnamese citizens under 35 year old, residing in the country, aiming at raising the understanding of Vietnamese young generation of the richness of European cultures, European history through integration process and EU development. Contestants are invited to express their perception and comments on European cultural diversity, technology and innovation achievements in Europe and the European integration.
The contest runs throughout May and an award ceremony will be held in June. The contest will award three top prizes which are three return trips to Rome, Paris and Brussels, including five – night accommodation in each city.

Information about the contest can be found at https://eeas.europa.eu/delegations/vietnam_vi

Năm 2017 đánh dấu tròn 60 năm ngày ký Hiệp ước Rome thiết lập nên nền móng cho Liên minh châu Âu (EU) ngày hôm nay. Trong suốt 60 năm qua, các nước thành viên EU đã được hưởng nền hòa bình, thịnh vượng và ổn định chưa từng có trong lịch sử của mình cũng như đã đưa quá trình nhất thể hóa lên một tầm cao hiếm có cho đến nay.
Ý nghĩa to lớn nhất của Hịêp ước Rome được ký kết ngày 25/3/1957 là đánh dấu sự ra đời của đại gia đình châu Âu. Vẫn duy trì sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống, sự thống nhất của EU còn dựa trên các giá trị cơ bản như tự do, dân chủ, tôn trọng luật pháp, nhân quyền

Nhân dịp này, Phái đoàn Liên minh châu Âu cùng phối hợp với Báo Sinh Viên tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “Bạn biết và hiểu gì về châu Âu, hãy viết ra và giành một chuyến thăm tới những thành phố châu Âu tuyệt vời”

Cuộc thi là một sáng kiến dành cho những công dân Việt Nam dưới 35 tuổi đang sống trong nước, nhằm nâng cao hiểu biết của thế hệ trẻ Việt Nam về những nền văn hóa châu Âu, lịch sử châu Âu thông qua quá trình hội nhập và phát triển. Các thí sinh được mời thể hiện sự hiểu biết và đánh giá của họ về sự đang dạng văn hóa châu Âu, những thành tựu về công nghệ và đổi mới tại châu Âu cũng như quá trình hội nhập châu Âu.

Cuộc thi diễn ra trong suốt tháng Năm và lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tháng Sáu. Cuộc thi sẽ trao 3 giải chính là ba chuyến thăm tới Rome, Paris và Brucxen, bao gồm 5 đêm khách sạn.

Thông tin về cuộc thi được đăng tải tại đây: https://eeas.europa.eu/delegations/vietnam_vi