Program/Chương trình

EU – Vietnam Free Trade Agreement: practical ways to enhance bilateral trade and investment relations
Hiệp định Thương mại Tự do EU – Việt Nam: những cách thức thực tiễn để tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư song phương

Ha Noi: Wednesday | Thứ tư, 24.5. 2017 08.00-12.00 Buon Me Thuot (Dak Lak); Tuesday | Thứ ba, 30.5. 2017 08.00-12.00 The bilateral relations between the European Union (EU) and Vietnam have gone from strength …