GERMAN LESSONS – NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG ĐỨC

Berlin through the eyes of American photographer Jamie Maxtone-Graham

Hanoi: Hà Nội:

Thursday, 4 May 2017, 18h00 (Opening Ceremony)
Friday, 5 May 2017, 9h00 – 17h00 (Exhibition)
Goethe-Institut Hanoi
56-58 Nguyen Thai Hoc, Hanoi
Free admision

Thứ Năm, 4 tháng 5, lúc 18 giờ (Khai mạc)
Thứ Sáu, 5 tháng 5, từ 9 giờ đến 20 giờ (Triển lãm)
Viện Goethe Hà Nội
56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội
Vào cửa tự do

From May 5 to 29, the cinematographer and photographer Jamie Maxtone-Graham presents his observations of everyday life in Berlin at the Goethe-Institut Hanoi.

When one enters into a place or a culture not one’s own, the camera can become an important device to investigate or decipher clues to that society. Jamie Maxtone-Graham, originally from the US, had the chance to spend a year living in Berlin. Between the apartment where he stayed and the studio where he worked, he moved through the streets, the buildings, the buses and trains, through the people who lived there who were also moving through these same streets. Every day there were small lessons – some practical, others linguistic, some relating to perception and others to behavior.

“In photographing these daily journeys and identifying what I saw both in image and with a language not my own, I was often given the gift of being corrected. But sometimes I got it right.”

German Lessons is a visual and linguistic journey through that experience of trying to understand with the fore knowledge of impending failure.

Jamie Maxtone-Graham is an American cinematographer and photographer with over 20 years experience as a commercial Director Of Photography in New York and Hollywood. In 2007 he was awarded a Fulbright research grant for photography and has been based in Hanoi, Vietnam since then. His photography work has been exhibited in galleries and museums throughout the region and in Europe and been published online and in print in several critical journals and award-winning photography websites.

Berlin qua con mắt của nhiếp ảnh gia người Mỹ Jamie Maxtone-Graham

Hanoi:

Thursday, 4 May 2017, 18h00 (Opening Ceremony)
Friday, 5 May 2017, 9h00 – 17h00 (Exhibition)
Goethe-Institut Hanoi
56-58 Nguyen Thai Hoc, Hanoi
Free admision

Hà Nội:

Thứ Năm, 4 tháng 5, lúc 18 giờ (Khai mạc)
Thứ Sáu, 5 tháng 5, từ 9 giờ đến 20 giờ (Triển lãm)
Viện Goethe Hà Nội
56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội
Vào cửa tự do

Từ ngày 5 đến ngày 29 tháng 5, nhà quay phim và nghệ sỹ nhiếp ảnh Jamie Maxtone-Graham giới thiệu những quan sát của anh về cuộc sống thường nhật tại Berlin tại Viện Goethe Hà Nội.

Khi người ta bước vào một nơi chốn hay một văn hoá không phải văn hoá của họ, chiếc camera có thể trở thành một công cụ quan trọng để tìm kiếm hay giải mã những manh mối tiến vào xã hội đó. Jamie Maxtone-Graham, sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, đã có cơ hội sống tại Berlin trong một năm. Giữa căn hộ nơi anh ở và căn xưởng nơi anh làm việc, anh di chuyển qua những con phố, những ngôi nhà, những chuyến xe bus và tàu điện công cộng, qua những con người sinh sống nơi đây, những người cũng đang di chuyển qua chính những con phố ấy. Mỗi ngày đều có những bài học nhỏ, có khi thực tiễn, có khi là bài học ngôn ngữ, có khi lại liên quan tới sự tri nhận và cả những bài học về cách xử sự.

“Bằng cách chụp ảnh những chuyến đi hàng ngày và nhận dạng những gì tôi nhìn thấy trong hình ảnh, qua một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình, tôi thường có may mắn được sửa sai. Nhưng đôi khi, tôi cũng đoán trúng.”

Những bài học tiếng Đức là một hành trình thị giác, một hành trình ngôn ngữ đi qua trải nghiệm của việc cố để hiểu khi biết trước thất bại đang chờ sẵn.

Jamie Maxtone-Graham là một nhà quay phim và nghệ sỹ nhiếp ảnh với hơn 20 năm kinh nghiệm trong vai trò Đạo diễn Hình cho các dự án thương mại ở New York và Hollywood. Năm 2007 anh nhận học bổng nghiên cứu Fullbright cho bộ môn nhiếp ảnh và từ đó đến nay anh sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam. Tác phẩm nhiếp ảnh của anh đã được triển lãm tại nhiều gallery và bảo tàng trong khu vực và tại châu Âu cũng như được xuất bản trong các ấn bản của một số tạp chí chuyên ngành hay trên những trang web nhiếp ảnh danh tiếng.