German Film Festival for Children & Young Audience/Liên hoan phim Đức dành cho trẻ em và khán giả trẻ

Hanoi:

Thursday to Sunday, 25-28 May 2017
Kim Dong Cinema
19 Hang Bai, Hanoi
Language: German with Vietnamese and English subtitles or Voice-Over
Age rating: from 4 years
Free admission

On occasion of the International Children’s Day on June 1 and in cooperation with the International Film Festival for Children and Young Audience SCHLINGEL from Germany, the Goethe-Institut invites to a unique film festival at the Kim Dong Cinema Hanoi. From May 25 to May 28, 2017 we present eight selected films for children and young audiences. What’s more, we provide free film activities and workshops to reflect on the films and to inspire the participants to express their views. Our aim is to further develop our young audience’s media literacy, thus contributing to their cultural, creative and personal development.

As a special guest we will welcome Florian Gaag, director of “LenaLove”. During the film festival he will give a workshop for students and young filmmakers at the Hanoi Academy of Theatre and Cinema and at the Center for Assistance and Development of Movie Talents (TPD) in Hanoi.

Parents, children and young film enthusiasts can look forward to a festival full of new and exciting films and fun activities!

Hà Nội:

Thứ Năm đến Chủ Nhật , 25-28 tháng 5 2017,
Rạp Kim Đồng
19 Hàng Bài, Hà Nội
Ngôn ngữ: Tiếng Đức với phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh hoặc Voice-Over
Độ tuổi: từ 4 tuổi
Vào cửa tự do

Nhân dịp ngày Quốc tế Trẻ em – ngày 1 tháng 6 và nằm trong sự hợp tác với Liên hoan phim Trẻ Em và Khán giả trẻ SCHLINGEL từ Đức, Viện Goethe trân trọng kính mời khán giả tham dự một liên hoan phim độc đáo tại rạp chiếu phim Kim Đồng Hà Nội. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2017, chúng tôi sẽ trình chiếu tám bộ phim được lựa chọn cho trẻ em và khán giả trẻ. Hơn nữa, chúng tôi sẽ cung cấp các hoạt động và hội thảo miễn phí cho bộ phim về các bộ phim và để truyền cảm hứng cho những người tham gia để bày tỏ quan điểm của họ. Mục đích của chúng tôi là tiếp tục phát triển sự hiểu biết về truyền thông của khán giả trẻ, do đó đóng góp vào sự phát triển văn hoá, sáng tạo và của cả cá nhân của họ.

Khách mời đặc biệt của sự kiện là ông Florian Gaag, đạo diễn của “LenaLove”. Trong liên hoan phim, ông sẽ tổ chức hội thảo cho sinh viên và những nhà làm phim trẻ tại Học viện Kịch nghệ và Nhà hát Hà Nội tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Tài năng Phim (TPD) tại Hà Nội.

Cha mẹ, trẻ em và những người đam mê điện ảnh trẻ tuổi có thể mong đợi một lễ hội đầy đủ các bộ phim mới và thú vị và các hoạt động vui vẻ!