EU – Vietnam Free Trade Agreement: practical ways to enhance bilateral trade and investment relations/Hiệp định Thương mại Tự do EU – Việt Nam: những cách thức thực tiễn để tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư song phương

Ha Noi:

Wednesday Thứ tư, 24.5. 2017

08.00-12.00

Buon Me Thuot (Dak Lak);

Tuesday Thứ ba, 30.5. 2017

08.00-12.00

The bilateral relations between the European Union (EU) and Vietnam have gone from strength to strength. In 2016, the two sides lifted its relations to a new height as “comprehensive partners” with the entry into force of the Partnership Cooperation Agreement.

After a decade, two-way trade increased almost five fold from 9.3 billion euros in 2006 to 42.4 billion euros in 2016. The EU has been the 2nd largest overseas market for Vietnam during the last ten years. Among ASEAN countries, Vietnam has become the biggest exporter of commodities to the EU, and the 2nd biggest exporters of both commodities and services.

In 2015 the EU was the third biggest investment partner of Vietnam. Cumulative FDI into Vietnam from Europe put the EU as the 5th biggest investor.

Such robust bilateral commercial, economic and investment links can even grow stronger in the future with the pending signature and enforcement of the EU – Vietnam Free Trade Agreement.

What are the challenges ahead and how the companies and businessmen could optimise the opportunities of the future FTA will be addressed in two seminars that will be organised in Hanoi and Buon Me Thuot (Dak Lak) by the Delegation of the European Union to Vietnam in collaboration with the Vietnam Academy of Social Sciences and the Sanitary and Phyto-sanitary Office of the Ministry of Agriculture and Rural Development.
—————————
Quan hệ song phương giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam đã và đang không ngừng phát triển. Năm 2016, hai bên đã nâng quan hệ lên tầm cao mới “đối tác toàn diện” với sự có hiệu lực của Hiệp định Đối tác và Hợp tác.

Sau một thập kỷ, thương mại hai chiều đã tăng gần gấp năm lần, từ 9,3 tỷ euro năm 2006 lên 42,4 tỷ euro vào năm 2016. EU là thị trường nước ngoài lớn thứ 2 của Việt Nam trong 10 năm qua. Trong số các nước ASEAN, Việt Nam là nước xuất khẩu hàng hoá lớn nhất sang EU, và là nước xuất khẩu lớn thứ 2 về hàng hoá và dịch vụ gộp lại.

Năm 2015, EU là đối tác đầu tư lớn thứ 3 của Việt Nam và là nhà đầu tư FDI luỹ tiến lớn thứ 5.

Mối quan hệ thương mại, kinh tế và song phương mạnh mẽ này còn có thể lớn mạnh hơn trong tương lai với việc tiến tới ký kết và thực thi Hiệp định Thương mại Tự do EU – Việt Nam.

Những thách thức phía trước là gì và làm cách nào để các công ty và doanh nhân có thể tối ưu hóa các cơ hội của FTA trong tương lai sẽ được đề cập trong hai cuộc hội thảo tổ chức tại Hà Nội và Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) bởi Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam với sự phối hợp của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Cơ quan Vệ sinh dịch tễ và Kiểm dịch Động-Thực vật (Văn phòng SPS) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.