Erasmus+ Regional Seminar for Asia – Academic cooperation and mobility/Hội thảo Khu vực Châu Á về Giáo dục và Erasmus Plus – Hợp tác và trao đổi học thuật.

Ho Chi Minh City

23-25 May 2017
From 09:00 to 18:00
Venue: Hotel Novotel Saigon Centre, 167 Hai Ba Trung st, District 3

The European Union is organizing an Erasmus+ Regional Seminar for Asia with a focus on “Academic cooperation and mobility. The Regional Seminar will take place from 23-25 May 2017 in Ho Chi Minh City. Seminar participants are universities, Ministries, other relevant agencies (e.g. grants councils, associations of universities) from 15 Asian countries including Indonesia, Malaysia, Mongolia, Pakistan, the Philippines, Sri Lanka, Thailand, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Nepal, and Vietnam.

The Seminar aims to further increase and promote stronger cooperation, exchanges, and partnerships in education between European countries and Asian countries, as well as between the Asian countries.

Learn more about the opportunities that Erasmus+ can offer organizations and individuals from outside the EU.

Twitter:#ErasmusPlus

Facebook: https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

TP. Hồ Chí Minh

23-25 tháng 5 năm 2017
Từ 09:00 đến 18:00
Địa chỉ: Khách sạn trung tâm Sài Gòn Novotel, 167 đường Hai Bà Trưng, Quận 3

Erasmus Plus (Erasmus+) là chương trình của EU trong giai đoạn 2014-2020 nhằm hỗ trợ các dự án, xây dựng quan hệ đối tác, trao đổi và đối thoại về giáo dục, đào tạo, thanh thiếu niên và thể thao với ngân sách toàn cầu là 14,7 tỷ EUR. Chương trình được xây dựng trên kinh nghiệm lâu dài ở Châu Âu về các chương trình học thuật và trao đổi thanh niên và hợp tác với trường đại học, và đang kỷ niệm 30 năm kể từ khi những sinh viên đầu tiên luân chuyển giữ các trường đại học châu Âu.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm, năm nay, Liên minh châu Âu (EU) tổ chức Hội thảo Giáo dục Erasmus+ dành cho khu vực châu Á với trọng tâm là “Hợp tác và luân chuyển học thuật”. Hội thảo nhằm tăng cường hơn nữa và thúc đẩy hợp tác, trao đổi và thiết lập quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn trong giáo dục giữa các nước châu Âu và các nước châu Á, cũng như giữa các nước châu Á với nhau.

Hội thảo khu vực sẽ diễn ra từ ngày 23-25 tháng 5 năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh. Những người tham dự hội thảo đến từ các trường đại học, Bộ Giáo dục và các cơ quan có liên quan khác (ví dụ hội đồng học bổng, hiệp hội các trường đại học) từ 15 nước châu Á bao gồm: Malaysia, Mông Cổ, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Nepal, và Việt Nam.

Nhấn vào link để tìm hiểu thêm về các cơ hội mà Erasmus+ có thể cung cấp cho các tổ chứccá nhân từ bên ngoài EU.

Twitter:#ErasmusPlus

Facebook: https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme