BREATHING/ HƠI THỞ

Directors/ Đạo diễn: KARL MARKOVICS
Screenwriter/ Kịch bản: KARL MARKOVICS
Cast/ Diễn viên: THOMAS SCHUBERT, KARIN LISCHKA, GERHARD LIEBMANN, GEORG FRIEDRICH, STEFAN MATOUSCH
Genre/ Thể loại: Drama/ Chính kịch
Released/ Năm công chiếu: May 19, 2011

This film is not for viewers under 16 years old. Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi

  • Europa Cinemas Label – Cannes Film Festival 2011
  • Best Film/Actor – Sarajevo Film Festival 2011
  • Best Film Award – International Film Festival São Paulo 2011
  • German Language Feature Film – Zurich Film Festival 2011
  • Best Film/Director/Actor – Austrian Film Award 2012

19-year-old Roman Kogler is a loner. He is closed-off, awkward, angry, a bit lost – and he is staying in a juvenile detention center. As a day-release prisoner he is allowed to leave jail for a job, but his colleagues at the varying workplaces don’t make it easy for the young delinquent. Not that Roman helps his case much – his solitary character and his uncommunicative way sabotage many employment options. He just doesn’t seem to be fit for re-socialization.

After many failed attempts, Roman finds a probation job at the municipal morgue in Vienna and of all things; it is this job dealing with death that shows him the path back to life.

This lauded first feature of actor-turned-director Karl Markovics (he starred in the 2008 Best Foreign Language Academy Award -Winner “The Counterfeiters”) uses active, meticulously composed visuals, to show a young man slowly integrating himself into the world, and the world, much more slowly, learning to take him back. It exposes some valuable things about redemption and prisoner reintegration

  • Europa Cinemas Label- Liên hoan phim Cannes 2011
  • Phim/diễn viên xuất sắc nhất – Liên hoan phim Sarajevo 2011
  • Giải Phim xuất sắc nhất – Liên hoan phim Quốc tế São Paulo 2011
  • Phim truyện tiếng Đức – Liên hoan phim Zurich 2011
  • Phim / Đạo diễn / Diễn viên xuất sắc nhất – Giải thưởng phim Áo 2012

Roman Kogler 19 tuổi là một người cô đơn. Cậu sống khép kín, vụng về, tức giận, hơi mất phương hướng – và đang ở trong một trung tâm giam giữ vị thành niên. Là một tù nhân được tự do vào ban ngày, cậu được phép ra ngoài nhà giam để làm việc, nhưng các đồng nghiệp của cậu ở những nơi làm việc khác nhau không tạo điều kiện cho anh, một người vị thành niên phạm tội. Bản thân Roman cũng không giúp được mình nhiều – tính cách cô đơn và kém giao tiếp làm hại nhiều cơ hội việc làm. Cậu dường như không phù hợp với việc tái hoà nhập xã hội.

Sau nhiều lần thất bại, Roman được thử việc tại trung tâm dịch vụ mai táng của thành phố Vienna; Chính công việc tiếp xúc với cái chết cho cậu thấy con đường trở lại cuộc sống.

Tác phẩm đầu tay của đạo diễn, cựu diễn viên Karl Markovics (từng đóng vai chính trong bộ phim đoạt giải Oscar thể loại phim nước ngoài năm 2008 „The Counterfeiters”) sử dụng những hình ảnh sống động và được lựa chọn tỉ mỉ để thể hiện một thanh niên đang từ từ hoà nhập lại với thế giới và thế giới, một cách chậm chạp hơn nhiều, đang học cách đón nhận con người đó quay về.