Roméo & Juliette Cinema Theater/Romeo & Juliet Kịch trên màn ảnh rộng

  • Playwright: William Shakespeare
  • Stage director: Éric Ruf
  • 19h00 | 20.05.2017
  • L’Espace Auditorium, French Institute in Hanoi – L’Espace
  • Admission fee: 100,000 VND

An old rivalry opposes Capulet and Montague families. When Romeo Montaigue and Juliet Capulet fall for each other, they know their love is meant to be eternal. However they already sense its tragic ending…

Rarely staged in France, William Shakespeare’s classic made its return to the most prestigious French theatre, La Comédie-Française, for the first time in about 50 years. Presented in Éric Ruf’s staging, general manager of La Comédie-Française, and based on François-Victor Hugo’s translation, Victor Hugo’s own son, the masterpiece “Romeo and Juliet” will be shown to the audience in cinema for the first time in Southeast Asia at the French Institute in Hanoi-L’Espace. Ruf’s adaptation remains as close as possible to Shakespeare’s original masterpiece, in a “Southern Italy where the sun hits town squares and heats up people’s minds – an Italy of vendetta where vengeance and death are inherited from a generation to the other…”. Éric Ruf is also responsible for the scenography of the play and collaborated with Christian Lacroix, a regular at La Comédie-Française, as costume designer.

Romeo and Juliet will be screened in French version with Vietnamese subtitles.

  • Tác giả: William Shakespeare
  • Đạo diến và phối cảnh: Éric Ruf
  • 19h00 | 20.05.2017
  • Hội trường L’Espace, Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace
  • Giá vé: 100,000 VND

Một mối thù truyền kiếp giữa hai dòng họ Capulet và Montaigu. Ngay từ phút đầu tiên yêu nhau, Roméo Montaigu và Juliette Capulet biết rằng tình yêu của mình sẽ trở thành vĩnh cửu. Tuy nhiên, họ cũng đã thấy trước cái kết bị thảm cho câu chuyện tình yêu này…

Rất hiếm khi được dàn dựng tại Pháp, tác phẩm kinh điển Roméo và Juliette của William Shakespeare đã quay trở lại nhà hát kịch danh tiếng nhất nước Pháp, La Comédie-Française, lần đầu tiên trong vòng 50 năm trở lại đây. Dưới sự dàn dựng của đạo diễn Éric Ruf, giám đốc Nhà hát kịch La Comédie-Française, và dựa trên bản dịch tác phẩm của François-Victor Hugo, con trai của Victor Hugo, kiệt tác Roméo và Juliette  đã được thu sóng trực tiếp và sẽ công chiếu lần đầu tiên ở Đông Nam Á tại Trung tâm văn hóa Pháp – L’Espace. Trong bản chuyển thể này, đạo diễn Éric Ruf đã bám rất sát tác phẩm gốc của Shakespeare, để truyền tải hình ảnh một “Miền nam nước Ý, nơi mà ánh mặt trời rọi vào từng ngõ ngách trong thành phố và nung cháy tinh thần con người nơi đây – một nước Ý của sự trả thù bằng máu, nơi mà những ân oán, những cái chết còn truyền từ đời này qua đời khác…”. Éric Ruf cũng đồng thời đảm trách phần phối cảnh sân khấu cho vở kịch. Ông đã kết hợp với Christian Lacroix, một gương mặt quen thuộc với Nhà hát kịch Pháp Comédie-Française, cho phần thiết kế phục trang.

Roméo và Juliette sẽ được công chiếu bằng tiếng Pháp với phụ đề tiếng Việt.