VỀ NGÀY CHÂU ÂU

Giới thiệu về ngày Châu Âu tại Việt Nam

LÀNG CHÂU ÂU

Từ ngày 04/05/18 Đến ngày 06/05/18

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thông cáo báo chí từ Phái Đoàn Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam

Chào Mừng đến với Ngày Châu Âu tại Việt Nam

Ngày 9 tháng 5 năm 1950, một bài phát biểu nổi tiếng, còn được gọi là “Tuyên bố Schuman”, đã được Ngài Ngoại trưởng Pháp Robert Schuman xướng lên, kêu gọi Pháp, Đức và các nước châu Âu khác cùng kết hợp ngành sản xuất than và thép của họ để tạo thành “những nền tảng vững chắc đầu tiên của một Liên bang châu Âu giúp bảo vệ hòa bình”. Đây là nền tảng giúp hợp nhất các nước châu Âu thành Liên minh Châu Âu ngày nay, một Liên minh phát triển suốt 67 năm qua. Ngày 9 tháng 5 kể từ đó trở thành “Ngày châu Âu”, ngày được kỷ niệm trên khắp châu Âu và thế giới.

TOP